Şartlar ve Hükümler..

Son Güncelleme: (16/09/2019)

Nbsdigital.com Web Sayfamıza hoşgeldiniz! Nbsdigital.com sizlere aşağıda belirtilen hüküm ve şartlarla hizmet sunmaktadır.

Lütfen Şartlar ve Hükümler sayfamızı, “NbsDigital.com ” web sitemizi ve “Gold Muhasebe” Windows desktop veya Mobil uygulamamızı kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz. Bu anlaşmada, NbsDigital.com sitesi, Windows Desktop uygulamaları ve Apple Store, Google Play Store ve Samsung Store dan indirilebilen Mobil Uygulamalarımızın tümü ("HİZMETLER") olarak adlandırılacaktır. Bu hizmetleri sağlayan SAĞLAYICI, üreten ÜRETİCİ ve/veya yayımlayan YAYIMCI, nihai olarak "FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI SAHİBİ" olan BURHAN SÖYLEMEZ bu anlaşma metninde "Biz","Bizim","Bize" ifadeleri ile anılacaktır. Bizden bu hizmetleri alan ve kullanan son kullanıcı "ÜYE" olarak anılacaktır. İşbu sözleşme Üyenin Hizmetlerimizden yararlanması koşullarını belirlemek için akdedilmiştir.

Bu siteye girmek, görmek ya da kullanmakla, aşağıda yeralan yazılı ve imzalı bir anlaşma ile eşdeğer olan elektronik sözleşmenin hukuki şart ve hükümlerini anladığınızı ve bu sözleşme ile bağlı olduğunuzu kabul etmiş bulunuyorsunuz.

EĞER ŞARTLAR VE HÜKÜMLERİ KENDİNİZ İÇİN UYGUN BULMUYORSANIZ HİZMETLERİMİZİ KULLANMAYABİLİRSİNİZ.

Gerektiği zaman ve gerektiği koşullarda bu sözleşmenin hüküm ve şartlarını değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Sözleşme'de tek taraflı yapılacak muhtemel değişikliklerin de kullanıcılar tarafından kabul edildiği/edileceği varsayılmaktadır.

Geçerli Dil

Resmi olarak hazırlanan bu Sözleşmenin Türkçe ve İngilizce yazımları mevcuttur. Her iki dökümanda aynı içeriği içermekle birlikte aradaki uyumsuzluklar halinde Türkçe versiyonu geçerli kabul edilecektir.

Geçerli Kullanım Hakları

Hizmetlerin kullanılması esnasında Hizmetleri zarara uğratacak veya başkaları tarafından kullanılmasını engelleyecek durumlarda, Üye Hizmetlerimizi kullanmaktan men edilir.

Yasal olmayan, illegal, kanunsuz amaçlar için veya Yasal olmayan durumlarla ilişkili amaç ve aktiviteler için Hizmetlerimizin kullanılması durumunda Üye Hizmetlerimizi kullanmaktan men edilir.

Hizmetlerimizin içeriği spyware, bilgisayar virusü, trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit ile birleştirilerek kopyalanamaz, saklanamaz, barındırılamaz, başkalarına gönderilemez, yayınlanamaz ve dağıtılamaz.

Sistematik veya otomatik veri toplama aktiviteleri ile (Data mining, Data extraction and Data harvesting dahil.) Hizmetlerimizi ilişkilendirilemez.

Hizmetlerimizi diğer kişilere yazılı iznimiz olmadan satılamaz.

Hizmet içi Satın Alma ve Aidatlı Üyelikler

Apple Store, Google Play Store ve Samsung Store da yayınlanan hizmetlerimizin kullanılması, servislerimizin tarafınızdan Hizmet içi Satın Alınmasını (In-App Purchase) ve Üye olunmasını gerektirir. Üyelikler zaman bazlı olup kullanıcı istediğ zaman bu üyelikleri Hizmeti aldığı Store'dan sonlandırabilir. Hizmet sona erdikten sonra bile üyeliğiniz yenileme zamanın sonuna kadar geçerli kalır.

Satın almış olduğunuz Hizmetler transfer edilemez. Her cihaz (Android ve IOS) yeni satın alma ve üyelik gerektirir.

Yıllık üyeliklerde, iade ve iptaller 7 gün içerisinde yapılabilir.

Aylık üyeliklerde, iade ve iptal yapılamamaktadır.

Apple App Store, Google Play Store ve Samsung App Stor' dan yapmış olduğunuz alımlar için iade ve iptal yapılamamaktadır. Daha fazla bilgi için bu Firmalara başvurabilirsiniz.

Telif Hakları

Aksi belirtilmediği sürece bu Hizmetler'de yeralan yazılar, grafikler, resimler, logolar, vs... gibi tüm içerik öğeleri BİZE aittir ve kanunlarca korunmaktadır. Hizmetlerin içeriğinin seçimi, hazırlanışı, düzenlenmesi ve bir tasarım olarak Hizmet ve aktivitelerin kendisinin telif haklarını saklı tutmaktadır. Aksi özellikle belirtilmedikçe bu size ne münhasıran ne de kısmi olarak hiçbir yararlanma hakkı vermemektedir. Bu fikri sinai mülkiyet haklarını kanunlar çerçevesinde etkin olarak korumaktadır. Bu Hizmetin içinde ve üzerinde bulunan bütün Ticari haklar, telif hakları, fikri mülkiyet hakları, dizayn hakları, kabul edilen ve reddedilen patent hakları tümüyle Burhan Söylemez'e aittir. Bu Hizmetlerin tüm telif hakları saklıdır.

Web Sitesine ve Uygulamalara Erişimler

Zaman zaman websitemize veya mobil uygulamalarımıza, tamamen veya kısmi olarak erişim yapılamamaktadır. Bu erişim sorunu yazılımdan kaynaklanabileceği gibi, kullanmakta olduğumuz servislerde planlı veya plansız bakım çalışmaları veya 3.parti servislerin hatalarından kaynaklanabilir. Üzülerek bildiririz ki, her zaman 100% erişim sağlanabileceği garantisi veremiyoruz.

Programlarımızın ve Mobil Uygulamalarımızın (Hizmetler) sürekli yayınlanacakları ve güncellenecekleri garantisi veremiyoruz.

Limitler ve Sorumluluklarımızın Çerçevesi

Geçerli yasaların gerektirmediği veya yazılı olarak kabul edilmediği sürece, yazılım "MEVCUTTA OLDUĞU GİBİ", GARANTİ OLMADAN ve ifade edilmeyen veya gizli HERHANGİ ÖZEL KOŞULLARI içermeden dağıtılmaktadır.

VERİLEN HİZMETLERİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI NEDENİYLE, GELİR KAYBI VEYA DOLAYLI, ÖZEL, ARIZAI, KAÇINILAMAZ, MUHTELİF VEYA ZORUNLU HASARLARIN OLABİLECEĞİNİ SAĞLAYICI, ÜRETİCİ ve/veya YAYIMCI ("FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI SAHİBİ") BİLSE DAHİ BU ŞART VE HÜKÜMLERİN ALTINDA BU TÜR ZARARLARDAN DOLAYI SORUMLU TUTULAMAZ.

SAĞLAYICI, ÜRETİCİ ve/veya YAYIMCI ("FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI SAHİBİ") nın; Hizmetleri alan son kullanıcının uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulması durumunda bu sorumluluk; kullanıcının, bu hizmet için en son ödediği Aylık veya Yıllık kullanım ücreti miktarı ile sınırlıdır.

Bu sorumluluk sınırlamaları, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde uygulanır, ancak gizlilik yükümlülüklerinin ihlali veya Fikri Mülkiyet Haklarınının ihlali için geçerli değildir.

Ancak sağlanan Hizmetler için dışarıdan alınan Servis ve Hizmetler nedeniyle (Third Party Service Providers) ve bunların yapacakları veri toplama aktiviteleri (Data mining, Data extraction and Data harvesting) nedeniyle sorumlu tutulamayacağımızı Üye kabul eder.

Bu sözleşme ile iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın kişisel sorumluluklarının sınırlı olduğunu Kullanıcı kabul eder.

Web sitemize, Uygulamalarımıza bağlanamadığınız ve/veya çalışanlarımıza erişemediğiniz veya bu Hizmetleri kullanamadığınız durumlarda ve şartlarda tek tek üyelerimize veya çalışanlara veya harici Servis aldığımız Firmalara karşı kişisel olarak herhangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı da kabul etmektesiniz.

Üyelik Hesapları

Üye, Hizmetlerimiz için bir hesap oluşturduğunda, bize her zaman doğru, eksiksiz ve güncel bilgiler sağlayacağını kabul eder. Sözleşmenin şartlarına uyulmaması ve ihlali durumunda, Hizmetlerimiz de, hesabınız derhal sonlandırılabilir.

Hizmetlerimize erişmek için kullanılan parolayı korumak ve bu parolanın altında yapılan her faaliyet veya aktiviteden Üye sorumludur. Bu paralonın bizim Hizmetlerimizde veya bizimle ilişkili bir servis sağlayıcında (Third-Party Service) olması durumunda bile Üye'nin bu sorumluluğu devam eder.

Üye Şifresini üçüncü şahıslara ifşa etmemeyi kabul eder. Üye, herhangi bir güvenlik ihlali olduğunu veya hesabın yetkisiz kullanıldığını farketmesi durumunda bizi bilgilendireceğini kabul eder.

Diğer Web Sitelerine ve Store'lara linkler

Hizmetimiz, sahip olmadığımız veya kontrol etmediğimiz üçüncü taraf web sitelerine veya servislerine bağlantılar içerebilir.

Üçüncü taraf web sitelerinin veya servislerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrol yetkimiz yoktur ve bunlarla ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz. Üye, Hizmetlerimizle ilişkilendirilmiş herhangi bir web sitesinde veya serviste mevcut olan herhangi bir içerik, mal veya servisin kullanımı veya bunlarla bağlantılı olması nedeniyle, doğrudan veya dolaylı olarak, sebep olduğu veya iddia edildiği herhangi bir zarar veya ziyandan sorumlu veya sorumlu tutulamayacağımızı kabul ve beyan eder.

Hizmetlerimizle ilişkilendirilmiş ve ziyaret ettiğiniz üçüncü taraf web sitelerinin veya servislerinin şart ve koşullarını ve gizlilik politikalarını Hizmetlerimize ulaşmadan önce okumanızı önemle tavsiye ederiz.

Marka Hakları

Nbsdigital.com, NBS Digital, NBS Yazılım, Gold Muhasebe, GoldproWin, Goldpro, Gold M, Gold FR, Gold ENG ve ilgili diğer isimler, logolar, grafik ve işaretler bize ait marka ve işaretlerdir. Bahsi geçen markalar Bizim'le ilgili olmayan mal ve hizmetlerle bağlantılı olarak, tüketiciler nezninde birbirini çağrıştıracak biçimde ya da küçük düşürücü tarzda kullanılamaz. Hizmetlerimiz'de Biz'e ait olmayan içerik öğeleri kendi hak sahiplerine aittir.

Lisans

İşbu sözleşme, sunulan şart ve hükümleri kabul etmeniz şartı ile; Üye'ye kişisel, geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez bir kullanım hakkı vermektedir. Hizmetlerimizi, kendi kişisel ve ticari olmayan amaçlarınız için kullabilir, evde kullanmak amacıyla ve bir defaya mahsus olmak üzere ve kişisel, ticari olmayan amaçlarınız için ve Hizmet içeriğindeki telif haklarını, marka haklarını ya da diğer fikri sinai mülkiyet haklarını belirten ibareleri kaldırmamak koşulu ile bilgisayarınıza veya mobil cihazlarınıza, tabletlerinize kaydedebilirsiniz. Aksi açıkça belirtilmediği sürece bu Hizmetlerin içeriğini değiştirmeniz, kopyalamanız, dağıtmanız, yayınlamanız, iletmeniz, çoğaltmanız, basmanız, lisans almanız, satmanız, yönlendirmeniz, bağlantı koymanız lisans sahibinin yazılı izni olmadığı müddetçe yasaktır. Bize ait Hizmetleri hiçbir zaman yasalara aykırı ve/veya sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanamazsınız, aksi takdirde siteden yararlanmanızı sağlayan bu lisans hakkınız tek taraflı olarak geri alınacaktır. Bizim Üye'nin bu Hizmetlere ya da içeriğine ulaşabilme hakkını tek taraflı olarak, istediğimiz zaman ve bildirim zorunluluğu olmaksızın sona erdirme hakkına sahip olduğumuzu hatırlatırız.

Tekzip

Hizmetlerimizin içeriğinin doğruluğu için elimizden gelen tüm gayreti göstermemize karşın, Hizmetlerimizde zaman zaman kimi yanlışlıklar, güncelliğini yitirmiş bilgiler ya da yazım hataları olabileceğini belirtiriz. Bunun yanısıra biz, Hizmetlerimiz üzerinde ve içerisinde istediğimiz zaman ve istediğimiz sebeple değişiklikler ya da düzeltmeler yapma hakkını saklı tutmaktayız. Biz sitedeki ve hizmetlerimizde yazım yanlışlarından ve fiyat hatalarından sorumlu değiliz. Biz, siparişleri reddetme ya da iptal etme hakkını saklı tutarken; bu siparişler hatalı fiyatlandırmadan ya da hatalı ürün tanıtımından kaynaklanabileceği gibi, Bizim sözleşmeye uymadığını düşündüğümüz ya da Biz'e ya da bağlı birimlerine zarar verebileceğini düşündüğümüz siparişleri de kapsar.

Tazminat

Üye, Hizmetlerimizi kullanma esnasında Bize, iştiraklerimize, tüm çalışanlarımıza, acentelerimize, yöneticilerimize, ortaklarımıza, temsilcilerimize, hissedarlarımıza, muhasebecilerimize, zarar verecek, yasal haklarımızı ihlal edecek işlemler yapması durumunda tazminat ödeyeceğini kabul eder.

Bağlantılı Sayfalar

Bu site Bize ait olmayan, kendi sahipleri bulunan ve yine bunlarca işletilen sitelere bağlantılar içermektedir. Biz bu sayfalarda sunulan bilgi, ürün ve hizmetleri düzenli olarak incelememekteyiz. Biz; bu bağlantılı sayfalardaki bilgilerin, ürün ve hizmetlerin doğruluğu ve kalitesi konusunda hiçbir sorumluluk taşımamaktayız. Bu sayfaların içeriğini görmek kullanıcıların kendi sorumluluklarındadır.

Sonlandırma

Üyenin Sözleşme Şartlarını ihlal etmesi durumunda Hizmetimize erişimini, önceden bildirimde bulunmaksızın veya herhangi bir nedenle, sınırlama olmaksızın derhal feshedebilir veya askıya alabiliriz.

Sözleşme Şartları gereği, sözleşme feshine rağmen devam etmesi tabii olan tüm hükümler, sahiplik hükümleri de dahil olmak üzere, bunlarla sınırlı olmamak üzere, garanti reddi, tazminat ve sorumluluk sınırlamaları haklarıda devam edecektir.

Fesih üzerine, Hizmeti kullanma hakkınız derhal sona erecektir. Üyeliğinizi sonlandırmak istiyorsanız, Hizmetleri kullanmayı bırakmanız yeterli olacaktır.

Geçerli Hukuk

Biz Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet göstermekteyiz. Sözleşmenin ihlali durumlarında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır ve İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

Değişiklikler

Bu Sözleşme Şartlarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkı bizim takdirimizde olup bu hakkı saklı tutmaktayız. Bir Hizmet üzerinde Revizyon yaptığımızda Üyelerimizin yürürlüğe giren yeni hükümlerden en az 30 gün önceden haberdar olmasını sağlamaya çalışacağız. Bu değişimlerin neleri içereceği tamamen kendi takdirimize bağlı olarak belirlenecektir.

Bu revizyonların yürürlüğe girmesinden sonra Hizmetimize erişmeye veya kullanmaya devam ederek, revize edilmiş şartlara uymayı kabul etmiş olursunuz. Yeni şartları kabul etmiyorsanız, lütfen Hizmetleri kullanmayı sona erdiriniz.